Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z zakupów w witrynie Predyspozycje-Zawodowe.pl, zwanej dalej Serwisem.

Administratorem i operatorem Serwisu jest firma DT Media Dariusz Tryba, z siedzibą we Wrocławiu, 50-062 Plac Solny 14.

Dane kontaktowe firmy znajdują się na stronie www.dtmedia.pl.

Przedmiotem zakupu w Serwisie jest dostęp do wyników psychozabawy "Test predyspozycji zawodowych".

Aby otrzymać dostęp do wyników, należy dokonać zakupu kodu dostępu. Kod dostępu można zakupić poprzez przesłanie wiadomości sms na wskazany na stronie zakupu numer lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

Cena oraz waluta kodu dostępu podana jest na stronie zakupu.

Serwis korzysta z bezpiecznego systemu płatności JustPay.

Serwis nie przechowuje i nie przetwarza danych osobowych użytkowników, podawanych podczas dokonywania zakupu kodu dostępu.

Z uwagi na specyfikę sprzedaży, Serwis nie przewiduje możliwości zwrotu należności za kod dostępu po poprawnie zakończonej transakcji i wyświetleniu wyników testu.

W przypadku trudności z dokonaniem zakupu lub problemów technicznych, należy kontaktować się z administratorem serwisu.

Regulamin serwisu SMS

§1

Organizatorem serwisu jest firma DT Media Dariusz Tryba z siedzibą we Wrocławiu 50-062, przy pl. Solny 14. Adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby.

§2

Obsługę techniczną związaną z SMS Premium, sprawuje firma Avantis S.A. z siedzibą w Warszawie 00-103, przy ul. Królewskiej 16. Adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby.

§3

Serwis polega na udostępnieniu kodu jednorazowego, który umożliwia dostęp do wyników testu predyspozycji zawodowych. Użytkownik po wysłaniu SMSa o treści KOD.PRED na numer 7355 otrzymuje SMSa z kodem.

§4

Koszt wysłania SMS wynosi:

- 3,00 zł netto (3,69 zł brutto).

Usługa dostępna jest dla sieci Orange, T-Mobile, Plus, Play, Sferia, Cyfrowy Polsat oraz wszystkich sieci wirtualnych MVNO (np. GaduAir, mBank mobile, Aster).

§5

Tylko poprawnie wysłany SMS z dokładnie wpisaną komendą i numerem Premium, uprawnia do uzyskania kodu jednorazowego. W przypadku błędnie wpisanego SMSa, Użytkownik otrzyma komunikat o błędnie wysłanej komendzie. Zgodnie z zasadami opłata za każdego wysłanego SMSa jest pobierana przez operatorów GSM w momencie jego wysłania, nawet jeśli jest to nieprawidłowy SMS. Organizator informuje, iż nie ma obowiązku zwrotu kosztów SMSa bądź przesłania ponownie kodu, w przypadku jeśli Użytkownik wysłał błędną treść SMSa.

§6

W celu ograniczenia nadużyć telekomunikacyjnych (fraudów) w serwisie wprowadzono ograniczenia w ilości wysyłanych SMSów z jednego numeru MSISDN w ciągu jednej doby. Ograniczenie pozwala w ciągu jednej doby na wysłanie na dany numer, SMS-ów o wartości nie przekraczającej 100 zł netto. SMSy wysłane ponad tą kwotę uznawane będą jako tzw. fraudy, i nie będą uznawane.

§7

Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu, bądź nieotrzymania SMSa z kodem, mimo wysłania prawidłowej treści SMS, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji poprzez wysłanie e-maila na adres: poczta[małpa]dtmedia.pl. W razie pytań infolinia dostępna jest pod numerem telefonu: 22/ 312 18 52.

§8

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości przesłane przez Uczestnika w formie SMS nie dostarczone lub opóźnione z przyczyn leżących po stronie Operatora sieci komórkowej.

Test predyspozycji zawodowych

Test predyspozycji zawodowych

Czy wiesz już kim będziesz w przyszłości? Test, który może pomóc Ci zdecydować o tym, jakiego rodzaju pracę chciałbyś wykonywać. Rozwiąż test.

Polecane strony