Test zainteresowań i predyspozycji zawodowych

Predyspozycje zawodowe

Poniżej zostały wypisane stwierdzenia obrazujące czynności, sposoby postępowania, zachowania oraz sposoby postrzegania otoczenia w różnych zawodach i na różnych stanowiskach pracy.

Twoje zadanie polega na wybraniu tych punktów, z którymi się identyfikujesz i zgadzasz.

strona 1 z 5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.